W Harcerskiej Służbie Lednica mogą brać udział osoby, którzy ukończyli 15 rok życia. Do udziału w służbie może zostać zakwalifikowany wyłącznie patrol posiadający pełnoletniego opiekuna. Istnieje możliwość zgłoszenia się indywidualnie, ale taki uczestnik również musi mieć ukończone 18 lat.

 

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE!

DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA!

 

Wymagane jest, żeby każda grupa dokonała zgłoszenia swojego wyjazdu na HSL 2018 w formie zgłoszenia biwaku, (przykładowa karta PDFDOC) potwierdzonego przez właściwą sobie Komendę Hufca. Jeżeli patrol składa się z harcerzy z różnych hufców, zgłoszenie musi trafić do hufca pełnoletniego opiekuna.

Podpisane zgłoszenie należy okazać podczas rejestracji w biurze HSL.

Dodatkowo każdy instruktor, w którego patrolu są osoby poniżej 18 roku życia musi posiadać zaświadczenie, że nie figuruję w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym

 

Koszt udziału w służbie to 13 zł od uczestnika na pokrycie kosztów organizacji służby.

Koszt transportu w DWIE strony z Poznania wynosi 25 zł od osoby

 

Informacje dla służby medycznej

W zgłoszeniu zaznaczyć jaki kurs medycznym/pierwszej pomocy dana osoba ukończyła. Skan zaświadczenia o ukończonym kursie należy załączyć w formularzu, a także należy go mieć z sobą podczas służby przy rejestracji.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia! 
W tym roku nie będzie możliwości dopisywania i odpisywania osób z Patroli!

Będziecie również zobowiązani uiścić opłaty za wszystkich uczestników zgłoszonych niezależnie od tego czy dotarli na Pole czy też nie.

Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe bądź bezpośrednio podczas rejestracji.

Prosimy o informacje przy zgłoszeniu w jakiej formie będzie dokonywana wpłata.

Dane do przelewu:
ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wągrowiec
ul. Opacka 22, 62-100 Wągrowiec
BZ WBK nr 03 1090 1359 0000 0001 1724 7415
Tytuł przelewu: Składka zadaniowa HSL2018: imię i nazwisko patrolowego + informacja za ile osób jest wpłata na służba a ile za ewentualny transport
np: Składka zadaniowa HSL2018 Jan Kowalski 10×13, 5×25

 

Na wasze zgłoszenia czekamy do 25 MAJA

Ewentualne pytania można kierować na adres:
lednica@zhp.pl

W tytule wiadomosći prosimy podać hasło: ZGŁOSZENIA

Do zobaczenia na Polach Lednickich!
Z-ca Komendanta HSL 2018
hm. Marta Mróz HR