Poniżej znajdziecie opisy poszczególnych służb działających w ramach Harcerskiej Służby Lednica 2018.

1. Służba porządkowa
Służba porządkowa, to największa formacja w składzie HSL. W jej skład wchodzi około 2/3 uczestników służby. Służba ta będzie pełniona w systemie dwuzmianowym, w kilkunastoosobowych grupach operacyjnych pod dowództwem szefów sektorów.
Do zadań służby porządkowej należeć będzie m.in.:
a)      pilnowanie czy uczestnicy spotkania przestrzegają regulaminu spotkania i w wypadku jego nieprzestrzegania interweniowanie – zgodnie z zasadami służby przedstawionymi przez szefa służby
b)      niedopuszczenie do zablokowania tzw. dróg życia między sektorami
c)      kierowanie ruchem uczestników spotkania na polu lednickim
d)     torowanie przejazdów dla karetek i pojazdów służb
e)      utworzenie szpaleru z pochodniami wokół Bramy Trzeciego Tysiąclecia na koniec spotkania
f)       współpraca z innymi służbami HSL podczas ich działań w ramach rozkazów komendy HSL
2. Służba medyczna
Druga pod względem wielkości służba w ramach HSL. W tym roku pod dowództwem Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Gdańskiej ZHP.
Do zadań służby medycznej należeć będzie m.in.:
a)      zabezpieczenie sektorów na polu lednickim pod względem pierwszej pomocy przy współpracy z innymi służbami medycznymi wystawionymi przez organizatorów spotkania
b)      udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom spotkania
c)      wyszukiwanie uczestników spotkania z objawami udaru słonecznego
d)     transport na noszach z sektorów do punktów, gdzie będzie udzielana pierwsza pomoc lub do szpitali polowych
e)      współpraca z innymi służbami HSL podczas ich działań w ramach rozkazów komendy HSL
3. Służba liturgiczno-reprezentacyjna
Do zadań tej formacji należeć będzie pełnienie harcerskiej służby liturgicznej podczas spotkania, a także pełnienie wart honorowych i występowanie w imieniu ZHP podczas procesji Drogą Trzeciego Tysiąclecia. W ramach tej służby działać będzie także specjalna grupa która już od lat pomaga przy obsłudze strony organizacyjnej liturgii i procesji.
4. Służba wewnętrzna
Mała i mobilna formacja dbająca o sprawną pracę pozostałych służb. Jej głównym zadaniem jest rozwiązywanie sytuacji trudnych i wyjątkowych które mogłyby przeciążyć pozostałe służby, a także interweniowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. brak łączności). Formacja pozostająca w odwodzie w ścisłej dyspozycji komendanta HSL.

Komendant HS Lednica 2018