Całą korespondencję dotyczącą Harcerskiej Służby Lednica 2017 prosimy kierować na adres:

lednica@zhp.pl