Jak dojechać na Pole Lednickie?

Pola Lednickie znajdują się nad jeziorem Lednica między Poznaniem (40km) a Gnieznem (25km). Najłatwiej dojechać tam samochodem jadąc drogą Poznań- Gniezno (tzw. starą 5) – skręcając w Lednogórze w kierunku Skrzetuszewa, albo drogą S5 zjeżdżając w miejscowości Łubowo i dalej przez Lednogórę do Skrzetuszewa.

(Ośrodek na Polach Lednickich: Pola Lednickie 1, 62-280 Kiszkowo)

Czy jest zorganizowany Wspólny przejazd uczestników na Pola Lednickie?

Tak, przejazd organizowany jest przez Sztab HSL. Autokary wyjeżdżają w piątek popołudniu z Poznania na Pole Lednickie. A z Pól Lednickich do Poznania w niedziele po apelu. Koszt transportu w dwie strony wynosi 25zl/osobę. Chęć skorzystania z transportu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Czy na służbę mogę przyjechać własnym samochodem?

Osoby przyjeżdżające na służbę własnymi samochodami mogą wjechać na teren przy obozowisku w piątek do godzin wieczornych, a wyjechać w niedziele po apelu kończącym służbę.

Nie będzie możliwości wjechania oraz wyjechania podczas służby w sobotę.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji patrolu?

Wymagane jest, żeby każda grupa dokonała zgłoszenia swojego wyjazdu na HSL 2018 w formie zgłoszenia biwaku, (przykładowa karta PDFDOC) potwierdzonego przez właściwą sobie Komendę Hufca. Jeżeli patrol składa się z harcerzy z różnych hufców, zgłoszenie musi trafić do hufca pełnoletniego opiekuna.

Podpisane zgłoszenie należy okazać podczas rejestracji w biurze HSL.

Dodatkowo każdy instruktor, w którego patrolu są osoby poniżej 18 roku życia musi posiadać zaświadczenie, że nie figuruję w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym

Jak dokonać zgłoszenia patrolu na HSL 2018?

Aby zgłosić patrol należy wejść na stone <<LINK>>

Do zgłoszenia patrolu potrzebne będą:

1 ETAP (Rejestracja patrolu): Nazwa patrolu, Hufiec/Chorągiew, ilość osób w patrolu, adres e-mail patrolowego

2 ETAP (Rejestracja członków patrolu): Stopień Instruktorski, Imię, Nazwisko, PESEL, Która służba, Rodzaj służby, Korzysta z autokaru, Sposób płatności, Dotyczy służby medycznej: Która służba jako medyk, Rodzaj przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy, Skan zaświadczeń o ukończonym kurskie.

WAŻNE: Do momentu zamknięcia zgłoszeń (20 MAJA 2018) można modyfikować dane członków patrolu. Dane można zmieniać poprzez link, który patrolowy otrzyma po wypełnieniu pierwszego etapu rejestracji

Czy w jednym patrolu można zgłaszać sie na rożne służby?

Tak, każdy członek patrolu ma możliwość zgłoszenia się do jednej ze służb: porządkowej, medycznej, lit-rep

Wybór służb odbywa sie na drugi etapie zgłoszenia przy dodawaniu kart członków patrolu.

Czy mogę zgłosić patrol jednoosobowy?

Tak, pod warunkiem że jest sie osobą pełnoletnią.

Każdy patrol przyjeżdżający na HS Lednica musi być wyposażony w:

  1. Własny namiot/namioty w których będzie zakwaterowany
  2. Karimaty i śpiwory dla wszystkich harcerzy w patrolu
  3. Pełne umundurowanie, ale także okrycia wierzchnie na mundury na chłody podczas nocnej części służby i kurtki przeciwdeszczowe lub pałatki na wypadek opadów deszczu
  4. Krem z filtrem UV
  5. Niezbędniki i menażki
  6. Obkład do chleba na dwie kolacje i dwa śniadania
  7. Latarkę (w wypadku służby medycznej wymagana jest latarka czołowa)
  8. Dot. pełniących służbę medyczną – członkowie patrolu muszą być wyposażeni w środki które umożliwią im efektywne pełnienie służby – weźcie swoje apteczki osobiste, a jeśli posiadacie także większe apteczki plecakowe.Organizatorzy HSL nie zwracają zużytych podczas służby środków medycznych tj. środki opatrunkowe itp.
  9. Dot. pełniących służbę medyczną – czerwona koszulka RATOWNIK ZHP.

Sztab HSL 2018 zapewnia wszystkim uczestnikom

1. Obiad w sobotę 02.06.2018
2. Wrzątek przez cały czas trwania służby
3. Identyfikatory potrzebne do pełnienia służby
4. Co najmniej 1,5 litra butelkowanej wody mineralnej na każdego uczestnika (tyle mamy zagwarantowane na tą chwilę, ale postaramy się o więcej)
5. Miejsce na terenie podobozu ZHP HSL do rozstawienia swojego namiotu
6. Koło obozu zostaną ustawione toalety przenośne.