Wymagane dokumenty

with Brak komentarzy

Wymagane jest, żeby każda grupa dokonała zgłoszenia swojego wyjazdu na HSL 2017 w formie zgłoszenia biwaku, (przykładowa karta DOC, PDF) potwierdzonego przez właściwą sobie Komendę Hufca. Jeżeli patrol składa się z harcerzy z różnych hufców, zgłoszenie musi trafić do hufca pełnoletniego opiekuna. Podpisane zgłoszenie należy okazać podczas rejestracji w biurze HSL.

Leave a Reply